banner
banner
CVV
Banner

Về chúng tôi

 • Trải qua hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh an toàn nơi làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đã thấu hiểu tất cả những khó khăn và nỗi vất vả của các chủ Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc giữ gìn ; bảo vệ môi trường làm việc cho người lao động và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
 • >> Xem thêm

 • Trang chủ >> Cần có phương án xử lý đất ô nhiễm do chôn thuốc trừ sâu ở Thanh Hoá
 • UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt phương án xử lý môi trường đất bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật đã đóng gói tại công ti CP Nicotex Thanh Thái , đóng tại xã Cẩm Vân , huyện Cẩm Thủy , tỉnh Thanh Hóa.
  Gần một năm trôi qua kể từ lương lậu ty CP Nicotex Thanh Thái ( Cty Thanh Thái ) bị phát hiện chôn lấp trái phép hóa chất độc hại xuống lòng đất , gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đến nay , Công việc xử lý môi trường tại đây vẫn chưa hoàn thành và đang được tiến hành.


  Cần có phương án xử lý đất ô nhiễm do chôn thuốc trừ sâu ở Thanh Hoá

  Để xử lý thực hiện toàn diện và hoàn toàn ô nhiễm môi trường do chôn lấp hóa chất canh gác cây cỏ trái quy định trong khu vực ấn độ dương hoạt động của Cty Thanh Thái , giảm thiểu ô nhiễm môi trường , khắc phục suy thoái môi trường , UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Phương án xử lý nam bị ô nhiễm thuốc canh giữ thực vật đã đóng gói tại Cty Thanh Thái.

  Theo đó , chủ đầu tư là Cty Thanh Thái , phương án này do Cty Thanh Thái và Viện môi trường Nông nghiệp - Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam lập. Nguồn kinh phí thực hiện do Cty Thanh Thái chịu trách nhiệm.

  Cty Thanh Thái chịu bổn phận tổ chức khai triển thực hành công tác xử lí đất bị ô nhiễm thuốc canh giữ cây cỏ đã đóng gói tại Cty Thanh Thái theo đúng phương án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

  thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc , kể từ ngày 17/6/2014.  Song song , chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì , kết hợp với đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra , giám sát quá trình xử lý theo đúng phương án đã được phê duyệt.
 • Trở lại
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Hotline: 0902 148 828
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 04.3352 2405
 • Quảng cáo
 • quảng cáo trái
  quảng cáo phải